MUDr. Denisa Mészárosová

pre dospelých SPOLU S:

Dovolenky

Aktuálne žiadne.

Ordinačné hodiny

PO7:00 - 12:00 len na objednanie
UT7:00 - 12:00 len na objednanie
ST7:00 - 12:00 len na objednanie
ŠT
PI

Vstupné vyšetrenie

· Vyšetrenie pri akútnom zhoršení psychického stavu
· Kontrolné vyšetrenie
· Racionálna psychoterapia
· Rodinná terapia
· Sexuologická konzultácia
· Párová sexuologická konzultácia
· Konzultácia ohľadom zdravotného stavu príbuzného
· Posúdenie psychického zdravotného stavu pre rôzne účely (pre zamestnávateľa, sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu, komerčnú poisťovňu, políciu ... )
· Posúdenie psychického zdravotného stavu pri navrátení vodičského preukazu
· Posúdenie psychického zdravotného stavu pre účely vydania zbrojného preukazu
· Vyšetrenie nechodiaceho pacienta v domácom prostredí
· Vyšetrenie počas dní pracovného voľna a dní pracovného pokoja
· Podávanie infúznej liečby
· Autogénny tréning

Bez zmluvných poisťovní