Služby

O poliklinike

Poliklinika Strečnianska je súkromné zdravotnícke zariadenie.
Všetci lekári pôsobiaci v našej poliklinike sú nezávislí a majú svoje vlastné ambulancie, nie sú zamestnancami polikliniky. Väčšina lekárov má zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Konkrétne informácie k jednotlivým špecialistom nájdete v sekcii Lekári alebo v sekcii Ambulancie a oddelenia.

Budovu polikliniky má v dlhodobom prenájme od Bratislavského samosprávneho kraja Družstvo lekárov Strečnianska (DLS), ktoré prenajíma ambulancie jednotlivým lekárom. DLS neustále investuje do rekonštrukcie budovy a do vylepšovania poskytovaných služieb. Aby ste sa pri návšteve lekára cítili čo možno najpohodlnejšie.

Tešíme sa na vašu návštevu.