MUDr. Martin Trepáč

pre deti a dorast SPOLU S: MUDr. Zamborský Radoslav,

C106
Číslo dverí

1
poschodie

Dovolenky

Aktuálne žiadne.

Ordinačné hodiny

Nie sú uvedené.