MUDr. Mikuláš Szabó

pre dospelých SPOLU S: MUDr. Zamborský Radoslav,

C106
Číslo dverí

1
poschodie

Dovolenky

Aktuálne žiadne.

Ordinačné hodiny

Nie sú uvedené.